S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE  POLAR BEARSProjekt w ramach programu Comenius

ZAD. 3 - NASZE BADANIA W LABORATORIUM

PRZEPROWADZAMY BADANIA CZYSTOŚCI WODY, GLEBY
I POWIETRZA
W LABORATORIUM SZKOLNYM W KARLINIE

Jednym z zadań wyznaczonych przez naszą grupę projektową do wykonania
w ramach działań projektu Comenius, było przeprowadzenie badań wody,gleby
i powietrza. Badania takie zostały przez nas wykonane dnia 7 listopada 2012r
w naszym laboratorium.  Celem badań było poznanie oraz określenie stanu środowiska naturalnego naszego obszaru.


Na początek, nasi młodzi eko-badacze zapoznani zostali z przepisami obowiązującymi przy przeprowadzaniu badań oraz zasadami odpowiedniego zachowania się w laboratorium.NASTĘPNIE KAŻDA GRUPA OTRZYMAŁA PROCEDURY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW
;D


ZADANIEM PIERWSZYCH TRZECH GRUP BYŁO WYKRYCIE:
FOSFORANÓW (PO4), AZOTANÓW (NO3) I AMONU (NH4) W WODZIE POBRANEJ Z NASZEJ PARSĘTY

WYKRYWANIE FOSRORANÓW (PO 4) W WODZIE:

1. Próbówkę oznaczoną symbolem PO4 napełnij próbką wody do wysokości oznaczonej
    na próbówce paskiem.
2. Dodaj 10 kropli reagentu 1 z butelki oznaczonej symbolem PO 4, potrząsając lekko -
    wymieszaj zawartość próbówki.
3. Dodaj 1 kroplę reagentu 2 z butelki oznaczonej symbolem PO 4, potrząsając lekko -
    wymieszaj zawartośc próbówki.
4. Odczekaj 5 minut i stawiając próbówkę na odpowiednim kwadracie (rząd oznaczony
    PO 4) na arkuszu ze skalami kolorymetrycznymi, odczytaj i oznacz wartość badanego
    parametru np: 3 mg/l.
WYKRYWANIE AZOTANÓW (NO3) W WODZIE:
 
1. Próbówkę oznaczoną symbolem NO3 napełnij próbką wody do wysokości oznaczonej
    na próbówce paskiem.
2. Dodaj 2 miarki (miarkę zobaczysz po odkręceniu nakrętki) reagentu 1 z butelki
    oznaczonej symbolem NO3, potrząsając 1 minutę - wymieszaj zawartość próbówki.
3. Dodaj 1 kroplę reagentu 2 z butelki oznaczonej symbolem NO3, potrząsając  1
    minutę - wymieszaj zawartość próbówki.
4. Odczekaj 10 minut i stawiając próbówkę na odpowiednim kwadracie (rząd oznaczony
    NO3)  na arkuszu ze skalami kolorymetrycznymi, odczytaj i oznacz wartość badanego
    parametru.
WYKRYWANIE AMONU (NH 4) W WODZIE:

1. Próbówkę oznaczoną symbolem NH4, napełnij próbką wody do wysokości oznaczonej
    na próbówce paskiem.
2. Dodaj 10 kropli reagentu 1 z butelki oznaczonej symbolem NH4, potrząsając lekko -
    wymieszaj zawartość próbówki.
3. Dodaj 1 miarkę reagentu 2 z butelki oznaczonej symbolem NH4, potrząsając lekko -
    odczekaj 5 minut.
4. Dodaj 15 kropli reagentu 3 z butelki oznaczonej symbolem NH4, potrząsając lekko -
    wymieszaj zawartośc próbówki.
5. Odczekaj 7 minut i stawiając próbówkę na odpowiednim kwadracie ( rzad oznaczony
    NH4) na arkusz ze skalami kolorymetrycznymi, odczytaj i oznacz wartość badanej
    wody.

DWIE NASTĘPNE GRUPY ZAJĘŁY SIĘ OZNACZENIEM WARTOŚCI pH ORAZ TWARDOŚCI WODY

OZNACZANIE WARTOŚCI pH WODY

1. Próbówkę oznaczoną symbolem ph napełnij próbką wody do wysokości oznaczonej na   
    próbówce paskiem.
2. Dodaj 3 krople reagentu z butelki oznaczonej symbolem pH, potrzasając lekko wymieszaj
    zawartość próbówki.
3. Stawiając próbówkę na odpowiednim kwadracie (kwadraty w rzędzie oznaczonym pH) na
    arkusz ze skalami kolorymetrycznymi, odczytaj i oznacz wartość badanej wody. 
OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY

1. Próbówkę oznaczoną symbolem Ca/Mg napełnij próbką wody do wysokości oznaczonej na
    próbówce paskiem.
2. Dodawaj kolejne krople reagentu z butelki oznaczonej Ca/Mg (licz dodawane krople) do
    momentu, gdy zwiększająca się barwa różowa wody zmieni się na barwę niebieską.
1 kropla = 1 stopień niemiecki
woda o twardości poniżej 7 stopni niemieckich - to woda miękka
woda o twardości powyżej 7 stopni niemieckich - to woda twarda

NASTĘPNE BADANIA ZWIĄZANE BYŁY Z WYKRYCIEM AMONU, AZOTANU I FOSFORANÓW W GLEBIE POCHODZĄCEJ Z NASZYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

WYKRYWANIE AMONU W GLEBIE

1. Z pobranej próbki glebowej odważ 10 g
2. Wsyp próbkę gleby do pustej butelki (PE) o poj. 250 ml.
3. Dodaj 10 mgl glebowego roztworu ekstrakcyjnego nr 1, zakręć butelkę i potrząsaj nią
    energicznie przez 5 minut.
4. Uzyskany roztwór należy przefiltrować, w ty celu zamontuj statyw, włóż w jego otwór
    lejek a w lejek sączek papierowy (filtr); pod otwór lejka podłóż pustą butlę (PE) bez
    zakrętki o poj. 100 ml.
5. Przefiltrowany płyn przelej do odpowiedniej próbówki, odpowiednio oznaczonej.
6. Stawiając próbówkę na odpowiednim kwadracie ( kwadraty w odpowiednio oznaczonym
    rzędzie) na arkusz ze skalami kolorymetrycznymi, odczytaj wartość badanego parametru
    gleby. 
WYKRYWANIE AZOTANÓW W GLEBIE

1. Z pobranej próbki glebowej odważ 10 g.
2. Wsyp próbkę do pustej butelki (PE) o poj. 250 ml.
3. Dodaj 10 ml glebowego roztworu ekstrakcyjnego nr 1, zakręc butelkę i potrząsaj nią
    energicznie przez 5 minut.
4. Uzyskany roztwór nalezy przefiltrować, w tym celu zamontuj statyw, włóż w jego otwór
    lejek, a w lejek sączek papierowy (filtr), pod otwór lejka podłóż pustą butelkę (PE) bez
    zakrętki o poj. 100 ml
5. Przefiltrowany płyn przelej do kubka - naczynia pomiarowego; dopełnij jego zawartość do
    poziomu 100 ml wodą destylowaną i zamieszaj cały płyn.
6. Przefiltrowany płyn przelej do odpowiednio oznaczonej próbówki.
7. Stawiając próbówkę na odpowiednim kwadracie (kwadraty  w odpowiednio oznaczonym
    rzędzie) na arkusz ze skalami kolorymetrycznymi, odczytaj wartośc badanego parametru
    gleby a odczytaną wartośc pomnóż przez 10. 
WYKRYWANIE FOSFORANOW W GLEBIE

1. Wlej do kubka - naczynia miarowego 20 ml glebowego roztworu ekstrakcyjnego nr 2
    oraz 80 ml wody destylowanej.
2. Z pobranej próbki glebowej odważ 10 g (próbka musi być przesuszona ok. 1 dzień).
3. Wsyp próbkę gleby do pustej butelki (PE) o poj. 250 ml.
4. Dodaj przygotowane 100 ml roztworu, zakręc butlę i potrząsaj nią energicznie przez   
    5 minut.
5. Uzyskany roztwór nalezy przefiltrować, w tym celu zamontuj statyw, włóż w jego otwór
    lejek - a w lejek sączek papierowy (filtr), pod otwór lejka podłóż pustą butelkę (PE) bez
    zakrętki o poj. 100 ml.
6. Przefiltrowany płyn przelej do odpowiednio oznaczonej próbówki.
7. Stawiając próbówkę na odpowiednim kwadracie (kwadraty w odpowiednio oznaczonym
    rzędzie) na arkusz ze skalami kolorymetrycznymi, odczytaj wartość badanego parametru
    gleby, a odczytaną wartość pomnóż przez 10. 

NASZE BADANIAWYNIKI BADAŃ
OPUBLIKOWANE ZOSTAŁY
W NASZEJ BROCHURZE
ZARÓWNO W JĘZYKU
POLSKIM JAK I ANGIELSKIM
:D

Pobierz plikiWarto wiedzieć:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA TESTÓW
1. Reagenty należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją, dokładając wszelkiej staranności aby nie wylać ich bezpośrednio do środowiska, na ubranie lub swoje ciało.
2. Reagentów nie nalezy połykać, wąchać itp...
3. Nalezy unikać styczności reagentów
ze skórą a szczególnie oczami.
4. Po wykonaniu testów należy dokładnie umyć ręce.
5. Podczas wykonywania testów
nie wolno spożywać żywności
i pić napojów.
Kreator stron www - szybka strona internetowa